• Başvuru İşlemleri
Başvuru İşlemleri

 

·         Kesin Kayıt  (İlk Kayıt) için öğrencilerin Sakarya’ya gelmesi mecburidir.  İlk kayıt Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılmaktadır. Daha sonraki kayıtlar internet üzerinden yapılabilmektedir. İlk kayıtlar hakkında bilgi Başvuru dönemlerinde www.sbe.sakarya.edu.tr adresinde yayınlanmaktadır.
·         Her yarıyıl kayıt yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihleri Akademik Takvimde yer almaktadır.
·         Akademik Takvimde belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde herhangi bir Garanti Bankası Şubesine giderek  “öğrenci numarası” verilerek ödeme yapılması sorun yaşanmaması açısından önemlidir.
 
ÖNEMLİ NOT: Program Ücreti henüz belirlenmemiş olup belirlendiği zaman www.sbe.sakarya.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
 
 
 
4, 5, 6,. Yarı yıl öğrencileri her yarı yıl sadece Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen Harç Ücretini Bankaya yatırmalıdır.
Ödeme yapıldıktan en az yarım gün sonra http://www.gate.sakarya.edu.tr adresinden kayıtlı öğrenciler daha önceden kullandıkları kullanıcı adı ve şifreleriyle; yeni kayıt olan öğrencilerimiz ise şifre yönergesi (şifre yönergesi www.sbe.sakarya.edu.tr adresinde ilan edilmektedir) uyarınca alacakları kullanıcı adı ve şifreleri ile WebObis'den ders seçimlerini yapabilirler. (Sakarya Üniversitesi ana sayfasının (www.sakarya.edu.tr) sol alt köşesinde yer alan CAWIS bağlantılardan WebObis seçeneği tıklandığında Öğrenci Bilgi Sistemi'ne girilir.) İlgili Eğitim-Öğretim Yılına ait ders planları Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfası Duyurular/ Ders Duyuruları kısmında ilan edilir. Buradan kayıt olduğunuz ilgili programın ders ve AKTS’lerini görebilir, ilgili tarihlerde WebObis'den ders seçiminizi yapabilirsiniz.
Kayıt olunan dersler Proje Yürütücüsü(Danışman) Öğretim Üyesi tarafından onaylandıktan sonra Webobis’e aktarılır. Ders bilgileri WebObis’ten takip edilir. Aktarma işlemi hemen gerçekleştirilememekte, en az iki gün sürmektedir.
14 haftalık ders içeriklerine www.sakarya.edu.tr adresinde yer alan Eğitim Öğretim Bilgi Sistemine kullanıcı adı ve şifre ile girilerek ulaşılabilir.
İlk kez şifre alınması ya da şifre ile ilgili sorun yaşanması halinde şifre yönergesinin dikkate alınması gerekmektedir. Şifre Yönergesi  www.sbe.sakarya.edu.tr adresinde ilan edilmektedir.
Kayıt dondurma ve muafiyet talebinde bulunacak öğrencilerimizin başvurularını belgelendirerek Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde yapmaları gerekmektedir. Başvurular Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanır ve www.sbe.sakarya.edu.tr adresinde Yönetim Kurulu Kararlarında yayımlanır.
Öğrenci bir yarıyılda en çok “40” AKTS kredilik derse yazılabilir. En az iki ders alınması zorunludur. I. Yarıyıl öğrencileri I; II. Yarıyıl öğrencileri I ve II.; III. Yarıyıl ve sonrası öğrencileri I, II ve III. Yarıyıl derslerini WebObis’de görebilir ve ders seçimlerini yapabilirler.
Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı; “90” AKTS krediden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu, seçimlik dersler ve proje çalışmasından oluşur. Sosyal Bilimler Enstitüsünde zorunlu dersler 8 AKTS, seçmeli dersler 7 AKTS ve proje çalışmasının AKTS kredi değeri 15’tir.
Bir dönemde en az “2” ödev hazırlanmalı ve notlandırılmalıdır. Yarıyıl içi ara sınav notunun yarıyıl içi başarıya oranı %25’i aşmamak kaydıyla yarıyıl içi sınav ve ödev notlarının toplamı genel başarıya oranı %40’ı aşamaz. Yarıyıl sonu sınavının ise genel başarıya katkısı %60’dır.
Öğrenci bir dersin herhangi bir final sınav sonucuna, sonucun ilan edildiği tarihten itibaren “7” gün içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilir. İlgili öğretim üyesi itiraz edilen sınavın evraklarını tekrar inceleyerek, itirazın kendisine tebliğinden itibaren en geç “7” gün içinde değerlendirir ve sonucu evraklarla birlikte enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Öğretim üyesinin inceleme sonucunda maddi hata bulması halinde not değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.
Ders seçimlerinde öncelikli olarak zorunlu derslerin alınması önerilir. Başarısız olunan dersler tekrarlanabilir. Öğrenci; seçimlik başarısız ders veya dersler yerine, daha sonraki yarıyıllarda kredisini tamamlamak üzere, aynı seçimlik derse veya proje yürütücüsünün (danışmanının) onayı ile başka bir seçimlik derse yazılabilir. 
Proje Danışmanı Belirlenmesi, Değiştirilmesi, Ders ve Sınav Mazeretleri, Kayıt Dondurma, Diploma ve diğer hususlar konusunda Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Senato Esasları’ndan yararlanılabilir. http://www.sbe.sakarya.edu.tr/sayfa.php?sayfa=75 sayfasında Yönetmelik ve Senato Esasları yer almaktadır.